Portotakster for brev og pakkerBrev

Vanlig Brev - Portosatser

Merk at porto beregnes på grunnlag av vekt og tykkelse av brevet. Det er nå 3 pristabeller istedenfor én pristabell. Noen portosatser har økt siden dette skjedde, mens andre har blitt billigere. De aller fleste brev med vanlig tykkelse vil komme under pristabell 1.

Alle priser i NOK.

Pristabell 1: Dersom brevets tykkelse er mellom 0 - 2 cm

oppdatert 04.01.2021

A-Post 20gram 50gram 100gram 350gram 1000gram 2000gram
Norge 18,- 24,- 27,- 45,- 88,- 125,-
Europa 27,- 31,- 35,- 59,- 115,- 160,-
Verden 33,- 38,- 43,- 72,- 145,- 200,-

 

 

Pristabell 2: Dersom brevets tykkelse er mellom 2 - 7 cm

oppdatert 04.01.2021

A-Post 20gram 50gram 100gram 350gram 1000gram 2000gram
Norge 55,- 55,- 55,- 55,- 100,- 135,-
Europa 70,- 70,- 70,- 70,- 130,- 180,-
Verden 90,- 90,- 90,- 90,- 160,- 220,-

 

 

Pristabell 3: Dersom brevets tykkelse er over 7 cm

oppdatert 04.01.2021

A-Post 20gram 50gram 100gram 350gram 1000gram 2000gram
Norge 90,- 90,- 90,- 90,- 140,- 175,-
Europa 120,- 120,- 120,- 120,- 180,- 230,-
Verden 140,- 140,- 140,- 140,- 225,- 280,-

 

Dersom brevet er større enn 25,0 x 35,3 cm, skal pristabell 3 brukes. I pristabell 3 kan lengden være max 60 cm. Tilsammen kan Lengde + Bredde + Tykkelse være tilsammen max. 90 cm.

Merk at brev alltid vil komme til mottakeren selv om det er betalt for lite porto. Gebyr på 55 kr + manglende porto vil bli sendt til avsender for å denne tjenesten. Dersom avsender ikke er oppført, vil fakturaen bli sendt til mottakeren. Sørg derfor for at du har korrekt porto for å unngå gebyr. Sender du mer enn ett brev blir tilleggsfaktura på kr 7,00,- per brev.