På denne nettsiden kan du raskt og enkelt finne portotakster 2016 for:

Posthistorie

Postvesenet i Norge har en svært spennende historie. Fra 1700-tallet kunne man for eksempel sende brev ufrankert til kongen. I denne århundret tjente det Norske Postvesen grovt med penger, men de ga likevel bare luselønn til sine postbud. Kostnadene utgjorde bare ¼ av inntektene, men overskuddet kom ikke nordmenn til gode. Det gikk heller til behagelige pensjoner til tidligere sjefer i det daværende postamtet. Den solide lønnsomheten for posttjenester i denne perioden, tiltrakk seg derfor flere ”ulovlige” postbud. Det var også et problem at noen postbud leverte posten "svart", altså utenom Postvesenets regnskap.

Fra 1752 bestemte Frederik V av Danmark-Norge at overskuddet fra det Norske Postvesen skulle gå til Frederiks Hospital i København. På denne tiden slet postvesenet med mange utro tjenere som forsynte seg grovt med penger fra de mange pengebrevene som ble sendt, og dette førte til at postvesenet måtte betale store erstatninger. I Nord-Norge var et annet problem gjeldende: Ulv på postruten. Postbudene var derfor ofte utstyrt med flintbørser, og senere små, grovkalibrede pistoler. Et annet problem i nord, var de dårlige målingene av avstandene fra bygd til bygd. Mellom Nesseby og Vardø beregnet man 9 mil, mens det i senere tid viste seg å være ca. 13 mil...

Kilde: Wikipedia.org

Fortsatt finnes det mange statlige postmonopoler verden over. I Norden har man i de senere år liberalisert postmonopolene. Posten har fortsatt monopol på levering av post under 50 gram. De siste årene har det derfor dukket opp mange nye private aktører innenfor budservice. Med denne nettsiden håper vi å lage større åpenhet rundt prisene til Postens monopol, og sammenlikne med priser for andre private budtjenester.

Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden har ingen juridisk forbindelse med Posten Norge. De fleste satsene er hentet fra Posten Norges nettsider, men også fra enkelte private aktører. Vi tar ikke ansvar for feil som måtte finnes i vår database. Vi prøver likevel å være oppdatert så mye som mulig.