Det finnes 5 måter å sende et brev gjennom Posten på:

  • Vanlig brev i egen konvolutt
  • Rekommandert brev Mottaker må signere for å motta brevet
  • Postoppkravbrev Mottaker må betale penger for å motta brevet
  • Frankeringsmaskin Bedriften har egen frankeringsmaskin som foretar automatisk  frankering av post

Vanlig Brev - Portosatser

(Oppdatert 1.1.2018)

Merk at porto beregnes på grunnlag av vekt og tykkelse av brevet. Det er nå 3 pristabeller istedenfor én pristabell. Noen portosatser har økt siden dette skjedde, mens andre har blitt billigere. De aller fleste brev med vanlig tykkelse vil komme under pristabell 1. Alle priser i NOK.

Pristabell 1: Hvis brevets tykkelse er mellom 0 - 2 cm

A-Post 20 gram 50 gram 100 gram 350 gram 1000 gram 2000 gram
Norge 13 20 23 36 70 110
Europa 17 25 30 47 91 145
Verden 21 32 35 58 112 175

Pristabell 2: Hvis brevets tykkelse er mellom 2 - 7 cm

A-Post 20 gram 50 gram 100 gram 350 gram 1000 gram 2000 gram
Norge 45 45 45 45 85 120
Europa 60 60 60 60 110 155
Verden 70 70 70 70 135 190

Pristabell 3: Hvis brevets tykkelse er over 7 cm

A-Post 20 gram 50 gram 100 gram 350 gram 1000 gram 2000 gram
Norge 75 75 75 75 115 155
Europa 100 100 100 100 150 200
Verden 120 120 120 120 185 250

Dersom brevet er større enn 25,0 x 35,3 cm, skal pristabell 3 brukes. I pristabell 3 kan lengden være max 60 cm. TIlsammen kan Lengde + Bredde + Tykkelse være tilsammen max. 90 cm.

A-post er vanlig post som sendes raskt. B-post eller B-økonomi er billigere, men tar også lengre tid enn A-post. Man må sende over 20 brev samtidig for å kunne B-post, dersom vekten per brev er under 100 gram. Dersom brevet veier mer enn 100 gram, kan det sendes enkeltvis som B-post. Alle priser inkl. MVA.

Merk at brev alltid vil komme til mottakeren selv om det er betalt for lite porto. Gebyr på 55 kr + manglende porto vil bli sendt til avsender for å denne tjenesten. Dersom avsender ikke er oppført, vil fakturaen bli sendt til mottakeren. Sørg derfor for at du har korrekt porto for å unngå gebyr. Sender du mer enn ett brev blir tilleggsfaktura på kr 7,00,- per brev.

Rekommandert Brev

(Oppdatert 1.1.2018)

Ved en rekommandert forsendelse, må mottakeren signere på Postkontoret for å hente ut brevet. Fordelen er da at sender har garanti for at mottaker har mottatt brevet, og mottaker kan følge med på pakkesporingen at avsender har sendt brevet som avtalt. Posten dekker dessuten tap av brev for verdi opptil 1 000 kr. Rekommanderte brev tar vanligvis 2-3 virkedager, og skal alltid leveres på postkontor.

Størrelse SMÅ 25,0 x 17,6 cm STORE 25,0 x 35,3 cm MAXI  +25,0 x 35,3 cm
Innland 148 180 250
Utland 162 215 365

Maksimal tykkelse er 2 cm for alle rekommanderte brev. Alle priser inkl. MVA

Postoppkrav

(Oppdatert 1.1.2018)

Postoppkrav fungerer slik at mottaker av brevet må betale ved Postkontoret for å hente ut brevet. På denne måten tar Posten hånd om innbetalingen for deg. Det er de samme portosatsene for A- og B-post som gjelder. Max. vekt er 2 kg.

I tillegg kommer en postoppkravavgift på kr. 84,- inkl. MVA. Status for pakken kan sjekkes med Posten pakkesporing.

Smartpost

(Oppdatert 1.1.2018)

NB! Smartpost fases ut fra 1.1.2014, og selges ikke lenger gjennom Postens nettsider. Postkontorer og Post i Butikk selger konvolutter så lenge beholdningen rekker. Du kan derfor fortsette å bruke Smartpost, men det vil bli vanskeligere å få tak i. Med Smartpost kjøper man både konvolutt brevporto samtidig. Noen konvolutter har også bobleplast for å beskytte innholdet i brevet. Smartpost passer bl.a. utmerket til å sende bøker med.

Konvoluttnavn Størrelse Pris Pris 10 pk
C6 11,4 x 16,2 cm 16,00 -
C5 22,9 x 16,2 cm 20,00 200,00
C4 22,9 x 32,4 cm 40,00 400,00

Alle priser inkl. MVA